فرم نظرسنجی

مرحله 1 از 3

33%
  • سلام خداوند را شاکریم که توفیق همکاری با بندگان خوب خودش را نصیب ما فرمود. اینک که در لحظات پایانی برنامه به سر می‌برید، امیدواریم با موفقیت و به بهترین شکل اجرای برنامه را پشت سر گذاشته باشید. این بوم برای ما بسیار ارزشمند است. چرا که قرار است شما با ایده‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود، خدمت بزرگی به خانواده رویش رسانه داشته باشید.